Acceptatie / afwijzen: waarom geen van beide?

Alles wat je kunt accepteren, kan je ook afwijzen. 

Acceptatie en afwijzing zijn hetzelfde, de een zit rechts en de ander links.

Je denkt iets te moeten accepteren, maar het is er al.

Als je iets niet langer afwijst, verplaats je dat wat er is van rechts naar links of van links naar rechts. In feite verandert er dus niets.

Er is alleen een verschuiving op de lijn. Een doordenker, ik weet het.

Nieuwe focus: Laat het zijn zoals het is, niet accepteren en niet afwijzen. Er is een midden waarin je kunt ontspannen.

 

Alignement:

Is een verticale verbinding, aarde jij kosmos, waarin de energie op de meest natuurlijke manier kan stromen en natuurlijke groei en ontwikkeling volledig in flow is met het leven.

Je kunt het vergelijken met een boom die met zijn wortels goed in de aarde staat en met zijn kruin zonlicht vanuit de kosmos ontvangt. 

 

Aarden:

In je lichaam zijn, volledig in contact zijn met je hele wezen. 

Volledig geaard zijn voelt als een innerlijke veilige haven, een onvoorwaardelijke bedding wat alles wat leeft, onvoorwaardelijk draagt.

 

Congruent zijn? 

Congruent zijn betekend, dat elk deel in jouw dezelfde innerlijke waarheid deelt.

Bijvoorbeeld: Het denkgedeelte en het voelgedeelte zijn congruent in de volgende stelling: Mijn emoties zijn welkom. Zonder congruentie blijft er een blokkade in de energie.

Daarom is het niet mogelijk om alleen vanuit je ratio verandering te creëren

 

Frequentie middelen:

We zenden en ontvangen, dat is de meest eenvoudige manier om frequentie te omschrijven. Je loopt een ruimte in waar net ruzie is geweest, je pikt op dat er spanning hangt, dat is frequentie.

Frequentie middelen ondersteunen je in het loslaten en opruimen van alles wat je frequentie verstoord. Een verstoorde Frequentie voelt als je zelf kwijt zijn.

De Frequentie middelen die ik gebruik zijn:

  • Nieuwe tijd remedie:  om je energetische en lichamelijke evenwicht opnieuw te herstellen.
  • White light remedie:  stellen je in staat contact te krijgen met de natuur en ontwikkelt je bewustzijn, je eigen spiritualiteit beter te begrijpen en jezelf op een dieper level   te ontplooien.
  • Combinaties voor de ziel, De Combinaties Voor de Ziel richten zich op diepe oude overleveringen en herstellen zo de vastzittende en diep in de ziel gewortelde patronen.

Helen, Healing, Heling:

Genezing is je lichaam die herstelt.

Heling is, zoals ik het zelf ervaar een proces waarin je elk deel van jezelf wat je ooit onderdrukte, elke onverwerkte ervaring die zich nog nestelt in je lichaam vrij maakt zodat de natuurlijke innerlijke balans zich weer kan herstellen. Hierdoor ervaar je weer een innerlijke heelheid. Een diepe verbinding met jezelf en de wereld om je heen.

 

Intunen? Wat is dat?

In individueel contact of in groepen tune ik in.

Intunen is op de meest ontspannen manier je hele bewustzijn richten.

Door in  te tunen krijg ik te zien in beelden en te voelen in mijn lichaam waar de energie blokkeert en wat er nodig is om de energie in beweging te brengen om de blokkade op kan heffen.

Dit kan met specifieke woorden of met mijn handen

Het is geen trucje of iets wat ik heb aangeleerd.

Het is mijn natuurlijke vermogen aangevuld en doorontwikkeld met kennis van nu.

 

Mijn Systeem, wat bedoel je daarmee?

Alles wat jouw, jouw maakt en bijgedragen heeft aan wie je bent op dit moment.

Je bent een creatie ontstaan uit twee mensen. Deze twee mensen zijn twee aparte creaties gekomen uit 4 andere mensen enzovoort.

Alle informatie wordt doorgegeven, niet alleen onze kleur ogen of haarkleur.

Denkwijzes, patronen, ervaringen, alles informatie wordt doorgegeven en meegegeven.

Dat is wat ik noem je systeem. 

 

Reset en Restore methode, waar komt deze vandaan?

Mijn Reset en Restore methode is uit 25 jaar ervaring voortgekomen.

25 jaar van doorvoelen, ervaren, opleidingen volgen, boeken lezen en mijn intuïtie blijven volgen in wat wel en wat niet. Het is super fijn dat de wetenschap mijn eigen bevindingen en daarmee mijn intuïtie ondersteunt. Maar mijn grootste les was te leren varen op mijn eigen intuïtie, het vinden van mijn eigen weg van innerlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Te komen tot wie ik in essentie ben. Dat was niet gelukt als ik mij had gevestigd onder welke autoriteit dan ook.

 

Initiatie, wat versta je daaronder? (Inwijding, beginning,  kennismaking).

Tijdens een initiatie geef ik verworven, geïntegreerde en belichaamde kennis door.

Een initiatie is een overdraagt van energie. Ik gebruik woorden, bewegingen en oefeningen om de informatie op verschillende vlakken bij je binnen te laten komen.

Je innerlijke intentie geeft vorm aan de ervaring van de initiatie.

Meestal voel je van binnen dat je geroepen wordt om deel te nemen aan een initiatie.

Initiaties zijn als een prachtig oneindig proces van doorgeven. Het is evoluerende kennis.

Geïntegreerde en belichaamde kennis.

Wat je opneemt tijdens een initiatie, vul je aan met innerlijke kennis vanuit intuïtie en inzichten en je eigen authentieke levens ervaring en je laat los wat niet meer van deze tijd is en geeft het een nieuwere vorm die je op jouw beurt op jouw eigen manier weer door kan geven. REIKI initiaties zijn hier een mooi voorbeeld van.