HELDER VOELEN

 

Er gebeurt heel wat in het leven.

Het kan voelen alsof je door elkaar wordt geschud en dat er allerlei kanten van je leven worden belicht.

Gedachtes en gevoelens wisselen elkaar in hoog tempo af en het kan voelen alsof je echt niet meer weet

wat wel te doen of wat niet te doen of waarom\waarvoor je het doet.

Innerlijk speelt er zich heel wat af zowel ‘s nachts als overdag. 

Het is lastig om rust en balans te voelen en vooral de te nemen stappen te zien.

Om je heen zullen er mensen zijn die precies lijken te weten wat ze moeten doen.

Probeer je daarmee niet te vergelijken.

Er is veel uiterlijke schijn.  

Blijf in beweging, vooral als je de neiging hebt om je te verstoppen.

Met in beweging blijven bedoel ik dat je niets probeert op te lossen en te veranderen alleen te voelen. 

Spreek uit wat je voelt, zo krijgt wat er innerlijk allemaal speelt de ruimte en wordt het helder wat er zich innerlijk precies af speelt.

Je wordt steeds beter in dit helder voelen plus je gaat je beter af stemmen op hoe en waarmee jij jezelf het beste kan ondersteunen.

Maak ook duidelijk tegen jezelf of een ander dat je geen advies of oplossing zoekt.

En als een ander zich uitgenodigd voelt gelijk zijn verhaal of mening te delen geef dan je grens aan.

Ik weet dat het lastig is om alleen wat je voelt uit te spreken, vooral in het begin.

Er komt vaak nog geen duidelijk en rationeel verhaal uit je mond.

Gevoelens lijken soms of vaak een onsamenhangend iets wat we proberen te begrijpen.

Maar juist door het proberen te begrijpen schieten we terug naar ons hoofd en weg van ons gevoel.

Hierdoor ontstaat er een cirkel en het gevoel vast te lopen.

Begin klein, begin met het voelen van hoe bevrijdend het is om uit te spreken wat je voelt.

Liefs Lilian